Privacy

Stichting LOMP respecteert uw recht op privacy. Dit
beleid geeft een inzicht van welke persoonsgegevens en andere informatie
wij kunnen verzamelen en hoe wij die eventueel zouden kunnen gebruiken.
Andere belangrijke onderwerpen omtrent uw privacy en de bescherming van
uw persoonsgegevens worden eveneens beschreven.

Persoonlijke informatie

Bij het bezoeken, registeren en bestellen op onze website, kan u gevraagd worden om uw persoonlijke gegevens ter ondersteuning van uw gebruikers ervaring. We verzamelen informatie van u wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief, reageert op een enquête, een of informatie aanvraagt middels de formulieren op onze website.


Hoe gebruiken we uw informatie?

We kunnen uw informatie gebruiken op de volgende manieren:

  • Om de gebruikers ervaring op de bezoeker af te stemmen op website inhoud en productaanbod;
  • Om onze website te verbeteren en de bezoeker beter van dienst te kunnen zijn;
  • Om ons in staat te stellen een betere service te bieden met het beantwoorden van vragen in de klantenservice;
  • Om periodieke e-mails met betrekking van uw bestelling, vraag, aanmelding te versturen.


Hoe beschermen we uw informatie?

Onze website regelmatig gescand op gaten in de beveiliging en
kwetsbaarheden, om uw bezoek aan onze site zo veilig mogelijk te maken.
Uw persoonlijke informatie is opgenomen achter de beveiligde netwerken
en is alleen toegankelijk voor een beperkt aantal bevoegde personen met
speciale toegangsrechten tot dergelijke systemen, en zijn verplicht om
de informatie vertrouwelijk te houden. Daarnaast wordt alle informatie
die u levert gecodeerd via Secure Socket Layer (SSL) technologie. We
voeren een breed scala aan veiligheidsmaatregelen om uw persoonlijke
informatie te waarborgen.


Gebruik van cookies?

Door gebruik te maken van onze website, stemt u in met ons cookies
beleid zoals hieronder weergegeven. Dit beleid is gebaseerd op en in
overeenstemming met de relevante bepalingen uit de Telecomwet.

Cookies worden gecreëerd indien uw browser een specifieke website
bezoekt. Die website stuurt bepaalde informatie naar de browser, die
wordt omgezet in een tekstbestand. Iedere keer indien de gebruiker
diezelfde website bezoekt, wordt dit tekstbestand opgehaald. Cookies
bevatten geen informatie betreffende de identiteit van een persoon. De
cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor het functioneren van
website.

Cookies zijn door de bezoeker uit te schakelen. Dit kan door middel
van de instellingen van de internet browser. Als cookies worden
uitschakelt, zullen sommige features worden uitgeschakeld die uw
site-ervaring meer efficiënter te maken en bepaalde diensten zullen niet
naar behoren functioneren.


Google Producten

Wij gebruiken tevens een Google Analytics cookie en de remarketing
tag die analyses uitvoert ten behoeve van statistieken. Deze cookies
worden gebruikt om het gebruik van onze website te monitoren en
evalueren, waarbij gekeken wordt naar gebruik van browsers, aantal
nieuwe bezoekers en reacties op marketing activiteiten. Een en ander
maakt verbetering van onze website, producten en helpdesk mogelijk. Wij
wijzen erop dat er geen informatie wordt gebruikt op grond waarvan u
persoonlijk geïdentificeerd kan worden. U kunt evenwel de Google
Analytics cookie uitschakelen.

Tevens hanteren we een Adwords beleid voor het online adverteren in Google Search en Google Ads
Derden Beleid

Het is mogelijk dat we diensten en producten aanbieden van derden op
onze website. Deze hebben een eigen onafhankelijke privacy beleid. Stichting LOMP is niet verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud
en activiteiten van deze derden. Toch proberen we de integriteit van
onze site te beschermen en zijn beschikbaar voor feedback in welke vorm
dan ook.


Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de
persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan)
door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de
door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in
opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te
legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u
gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze
toestemming in te trekken.

Wijziging van de privacyverklaring

Stichting LOMP behoudt zich het recht voor de inhoud van deze
Privacyverklaring te wijzigen. Je kunt hier altijd de actuele versie van
onze Privacyverklaring terugvinden.

Deze versie is geldig vanaf 1 augustus 2021.